Caring for Care.

De druk op de zorgsector neemt steeds meer toe door een tekort aan personeel, een stijgende vraag door toegenomen welvaart en nieuwe mogelijkheden door technologische ontwikkelingen. De hogere eisen die wij stellen en de marktwerking heeft ervoor gezorgd dat het begrip healing environment, waarbij de omgeving wordt ingezet om ondersteunend te zijn aan het zorgproces, niet meer weg te denken is uit de zorgsector. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van de omgeving op bijvoorbeeld de arbeidstevredenheid, het functioneren en het welbevinden van personeelsleden, waardoor er nu een focus ligt op het welbevinden van de patiënt en hun naasten. Deze gebruikersgroepen zijn belangrijk, maar ik vind dat er meer aandacht moet komen voor het welzijn van de zorgverlener. Zeker omdat er binnen een zorgomgeving verschillende afdelingen bestaan waar een patiënt maar kortstondig verblijft, terwijl het personeel hier dagelijks aanwezig is. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar hoe een omgeving, die ontwikkeld is vanuit het perspectief van de zorgverlener, een bijdrage levert aan het welzijn van alle verschillende gebruikersgroepen.

Caring for care is een ontwerp voor een oncologische dagbehandeling en het daarbij aansluitende entreegebied. Een open en overzichtelijk behandelgebied centraliseert de plek waar de zorg wordt geleverd, en stimuleert de ondersteuning tussen de verpleegkundigen. The cocoon zorgt voor een afkadering van een behandelplek, met aandacht voor akoestiek en een menselijke schaal, waardoor de ervaring van verpleegkundigen en patiënten wordt bevorderd. Het dynamische gebied van de dagbehandeling zorgt voor een kern binnen de dagbehandeling en voor het behoud van rust op het behandelgebied. De verschillende overige functies zoals; werk- en zitplekken, koffiebarretje en de toevoeging van groen zijn hier gecentraliseerd. Hierdoor is er hier ruimte voor diversiteit, verbondenheid, rust en overzicht. Het entreegebied maakt ook deel uit van het plan om dit ondersteunend te laten zijn aan het zorgproces. Een groot volume zorgt voor een duidelijk oriëntatiepunt in de ruimte. Vrijwilligers, die gespecialiseerd zijn op het gebied van omgaan met de ziekte kanker, zijn er voor een gesprekje of om je te helpen. Hierdoor wordt verbondenheid gestimuleerd en wordt er ondersteuning geboden aan de psychologische zorg die de verpleegkundigen leveren.