Dutch Blue Zone.

De komende 15 jaar moeten er 1 miljoen woningen bijkomen in Nederland, de woningen waar een tekort naar is zijn op dit moment voor een groot deel in bezit van 65-plussers. Een groot deel van deze 65-plussers geeft aan te willen verhuizen, maar ze zien geen goed alternatief. Doordat er geen alternatief is voor deze doelgroep worden er nu huizen gebouwd, waar statistisch gezien geen vraag naar zou hoeven zijn.

Vanuit deze overtuiging ben ik gaan kijken welke elementen vanuit de blue zones, gebieden in de wereld waar mensen in relatief goede gezondheid bovengemiddeld oud worden, ik kan gebruiken voor een nieuwe, passende woonvorm voor de 65-plusser van nu. De ruimtelijke elementen die aanwezig zijn in de blue zones, kunnen worden verdeeld in active -, community – en lifestyle design. Active design is gericht op dagelijkse beweging en het hebben van een doel. Community design is gericht op het creëren van een sociale cirkel met gelijkgestemden en waardevolle relaties opbouwen. Tot slot is lifestyle design gericht op een gezonde levensstijl, het hebben van een doel en ruimte inbouwen om tot jezelf te komen.

Het uitgewerkte ontwerp is een combinatie tussen active – en community design; een gezamenlijke moestuin. Hier is er ruimte om een doel te vergaren, dagelijkse beweging te stimuleren en verbindingen te creëren tussen de bewoners.