Onderzoek Caring for Care.

De druk op de zorgsector neemt steeds meer toe door een tekort aan personeel, een stijgende vraag door toegenomen welvaart en nieuwe mogelijkheden door technologische ontwikkelingen. De hogere eisen die wij stellen en de marktwerking heeft ervoor gezorgd dat het begrip healing environment, waarbij de omgeving wordt ingezet om ondersteund te zijn aan het zorgproces, niet meer weg te denken is uit de zorgsector. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van de omgeving op bijvoorbeeld de arbeidstevredenheid, het functioneren en het welbevinden van personeelsleden, waardoor er nu een focus ligt op het het welbevinden van de patiënt en hun naasten. Deze gebruikersgroepen zijn belangrijk, maar ik vind dat er meer aandacht moet komen voor het welzijn van de zorgverlener. Zeker omdat er binnen een zorgomgeving verschillende afdelingen bestaan waar een patiënt maar kortstondig verblijft, terwijl het personeel hier dagelijks aanwezig is. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar hoe een omgeving, die ontwikkelt is vanuit het perspectief van de zorgverlener, een bijdrage leveren aan het welzijn van alle verschillende gebruikersgroepen.

Voor het onderzoek heb ik een combinatie gemaakt tussen onderzoek naar een healthful workplace, een omgeving waarbij de focus op de gezondheid van zorgpersoneel ligt, wat ook een effect heeft op het welzijn van patiënten en naasten. Een healing environment, een healing office en de resultaten van gebruikersonderzoek bij verpleegkundigen en patiënten.